Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Continue Reading...