ข้อมูลการติดต่อ

 

         

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

เลขที่ 55 หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร 49150

โทรศัพท์ 0-4262-0889

e-mail : [email protected]

: [email protected]

งานสารบรรณ : [email protected]

mungmee