กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายต่อศักดิ์ สาธุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สามัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

อ่านต่อ »

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โคกหนองนา นายแตง คำมุงคุณ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »