วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

mungmee