เชิญ ชวน เชียร์ คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษา

เชิญ ชวน เชียร์ คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษา

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย “เชิญ ชวน เชียร์ คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษา”
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566 ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว
พร้อมชวนร่วมกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” นำสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต
ลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า คลิก http://noalcohol.ddc.moph.go.th 
.
ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า
และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต
ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันออกพรรษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5903392

mungmee