โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบางทราย ประจำปี2567

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อม นายธวัชชัย ศรีประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย นายเรืองศักดิ์ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย นายเมธี ไชยวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายทวิช ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำชุมชน ในเรื่องโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบางทราย ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

mungmee