สำรวจขอบเขตพื้นที่อารยเกษตร ตำบลบางทรายน้อย ณ บริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อยอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีประสงค์ รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำรวจขอบเขตพื้นที่อารยเกษตร ตำบลบางทรายน้อย ณ บริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อยอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

mungmee