วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อม นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ สำรวจขอบเขตพื้นที่อารยเกษตร ตำบลบางทรายน้อย ณ บริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อยอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

mungmee