วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และกลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

mungmee