ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566”

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566” 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยสามารถ แสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566

ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #BetterService #CitizenSurvey66

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ https://www.opdc.go.th/

 

mungmee