ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับงบประมาณจาก พมจ.มุกดาหาร (งบปรับปรุงบ้านคนพิการ งบซ่อมแซมศูนย์คนพิการ )

นางสาวสายรุ้ง พิกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับงบประมาณจาก พมจ.มุกดาหาร (งบปรับปรุงบ้านคนพิการ งบซ่อมแซมศูนย์คนพิการ )ในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ตึกใหม่ ชั้น 2

mungmee