ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายต่อศักดิ์ สาธุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สามัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

mungmee