ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้แล้ว ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ในเร็ว ๆ นี้

สามารถ Download ใน google play store ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.sabiangboon&hl=en-TH
mungmee