header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3.png4.png4.png8.png3.png
วันนี้2
เมื่อวาน10
สัปดาห์นี้25
เดือนนี้648
ทั้งหมด34483

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 54.225.31.188
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 03:19

news1

เรื่อง สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เรื่อง สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่อง บทนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประม…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยบทนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่อง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย (ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน)   ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่องบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยเรื่องบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญิต งบประมาณรายจ่าย แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่อง คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณราย…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยคำแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

คำวินิจฉัยผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มหมวดหมู่ 4อนุญาต- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -

อ่านต่อ

top news2

เรื่อง สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เรื่อง สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

top price122

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/…

      ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอบหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร   

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น 3) หมู่ที่ 10 …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น 3) หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*1.00 จำนวน 142 ท่อน พร้อมท่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 8 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้า…

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาดความจ…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาดความจุ 8 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2.00 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (เส้นข้างวัด) พื้นที่ซ่อมแซมทั้งสิ้น 412 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 พื้นที่ซ่อมแซมทั้งสิ้น 360 ตร.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.00x1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล.(ชั้น 3) หมู่ที่…

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล.(ชั้น 3) หมู่ที่ 9 บ้านดาวเรือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 285 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 30 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1…

                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทรายน้อย (ซอยข้างคลองส่งน้ำ)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหารประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอน  

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7…

    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนานม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้…

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทรายทอง จำนวน 7 จุด  ตำบลบางทรายน้อย  อำเภออหว้านใหญ  จังหวัดมุกดาหาร      ดาวน์โหลดรายละเอียด    ตาราง ปปช.01ตาราง ปปช.01     รายละเอียดตาม ปร. 5และ ปร.4    

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC ø 2" (ชั้น 8…

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC ø 2" (ชั้น 8.5) ยาว 900 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร      ดาวน์โหลดรายละเอียด    ตาราง ปปช.01ตาราง ปปช.01     รายละเอียดตาม ปร. 5และ ปร.4    

อ่านต่อ

ราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาย…

ราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางทรายน้อย แบบ ปร.4 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง รายละเอียดตาม ปร. 4  

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. จำนวน 285 ท่อน …

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 285 ท่อนพร้อมบ่พักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 30 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ บ้านดาวเรือง หมู่ 9

อ่านต่อ

top act

top board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top doc

ผู้บริหาร

12355559
นายสมเกียรติ   บางทราย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต.

p33
พ.จ.ต.นฤวัตร เสนสุข
ปลัด อบต.

June 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร